Vine a l’assemblea

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva del Club de Rugby Sant Cugat, per acord de la sessió de data 17 de gener de 2019, convoca l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dijous 31 de gener de 2019 a les 19.45 hores, en convocatòria única a la ZEM La Guinardera, a l’Avinguda de La Guinardera no 20 de Sant Cugat del Vallès, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar Comptes Anuals 2017-2018.
  2. Aprovar pòlissa de crèdit per descompte rebuts bancaris.
  3. Revisió tipologia de socis prevista als Estatuts.
  4. Precs i preguntes.

La secretària de la Junta
Alícia Rius i Porta