Resum Assemblea 18 de juliol

 

Gran èxit de participació aquest passat dijous 18 de Juliol al Local Social del Club, més de 70 persones van participar activament en l’Assemblea General amb els següents punts:
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats corresponent a la temporada 2018-2019.
Presentació i aprovació,si escau, del pressupost per l’exercici 1 de setembre de 2019 a 31 d’agost de 2020 i del preu de les quotes socials per a la temporada 2019-2020.
Canvis dels membres de la junta directiva i presentació de l’estructura esportiva del club.
Potencial aliança estratègica.
Torn obert de paraules.

Pren la paraula el Vicepresident Econòmic Miguel Pelayo amb la lectura de l’acta anterior, que un cop finalitzada s’aprova per unanimitat.

A continuació, el President Emilio Gutiérrez dona la paraula al Vocal de l’Escola, l’Esteban Pelosso, que comença la Memòria d’Activitats de la Temporada amb el resum de les activitats de l’Escola i les fites socials i de formació aconseguides. 

A continuació l’Esteban Pelosso fa una avaluació quantitativa de l’evolució de fitxes a l’Escola.

 

 

A continuació es relacionen els èxits esportius aconseguits en cadascuna de les categories en competicions oficials i tornejos.
Sub18:
2 equips
Campions Catalunya Rugby 15 1ª i 
Campions d’Espanya
10 jugadors a la Selecció Catalana entre 15 i 7s
1 jugador a la Selecció Espanyola
24 jugadors pugen al Sènior potencialment.
Sub16:
2 equips
Campions Catalunya Rugby 15 1ª
Sots Campions Catalunya Rugby 15 2ª
Sots Campions Catalunya 7s
Sots Campions d’Espanya
Campions Melé
9 jugadors/es a la Selecció Catalana entre 15 i 7s.
Sub14:
2 equips
Sots Campions Catalunya Rugby 15 1ª i 7s
3ers al Melé
6 jugadors/es a la Selecció Catalana
Altres fites destacables han estat:
Conveni triangular amb Les Abelles i El Salvador Triangular a Valencia amb Tecnidex i equips anglesos.
Partits amistosos amb equips Britànics: St Mary School y Clifton High…. s14s16s18.
Visita a l’Abril del Rotorua Boys School de Nova Zelanda amb acollida de jugadors a casa de les famílies.

Segueix el Kik Godàs, Vicepresident Esportiu, amb el resum del Sènior Femení i Masculí.
Femení:
28 jugadores.
18 partits.
Sots Campiones de Catalunya i ascens a DHB
Tècnics: Caso, Ernest, Pewee.
Delegats: Vicenç, Gema i Carme.
Masculí:
66 jugadors
Tècnics: Lewis, RipoFedeManu i Lateef.
Manager i delegats: Carles, Luis, Micro i Joan.
22 partits de DHB i 46 jugadors al primer equip.
14 partits del B.
4rts en DHB i darrers a DHC.
Participació mitja en entrenaments del 52%. Tant sols 16 jugadors superen el 70% d’assistència.
Problemàtica d’efectius al gener – febrer.
3 jugadors han superat els 100 caps en DHB.
A continuació, el President, l’Emilio Gutiérrez fa un resum de les activitats de les categories de Rugby Touch i Veterans.
Rugby Touch
Participació en la lliga catalana de touch.
Organització Primer Torneig Internacional de Touch amb 8 equips a La Guinardera.
Participació de jugadores i jugadors de tots els estaments del Club.
Veterans
10è aniversari de la fundació de la secció.
40 jugadors actius.
19 partits disputats.
Consolidació Torneig Internacional de Veterans Ciutat de Sant Cugat.
A continuació el Vicepresident de Relacions Institucionals, el Mauri Benito explica el treball realitzat des de Sant Cugat Creix en els projectes «E4S» i «Scores«.

 

 

Respecte de les relacions amb l’Ajuntament, després del canvi de Govern, s’ha mantingut una primera reunió amb la nova Regidora, la Gemma Aristoy, amb bones sensacions.
S’han marcat unes prioritats d’actuacions a curt termini que són:
Homologació del Camp Central per normes FER DHB.
Renovació de Gimnàs o alternativament espai per entrenament de força.
Renovació cessió d’ús del local.
Canvi gespa del camp polivalent.
Graderia coberta.
Pren la paraula la Sandra González, Vocal de Serveis, per explicar els temes més importants:
Equipacions.
Un cop finalitzat el contracte amb Adidas, la Junta ha decidit gestionar la compra de les equipacions amb una empresa propera i una marca pròpia del Club.
Canvi i Obligatorietat.
Les equipacions de joc i de passeig seran obligatòries per a totes les categories.
La motxilla i la jaqueta Softshell seran opcionals.
Serveis mèdics.
Continuarem col·laborant amb la Nuria Llata pels temes de Nutrició.
S’està tancant un acord de col·laboració amb un podòleg esportiu de la ciutat.
Continua la col·laboració amb Quiropractic Remedy.
Les revisions mèdiques és continuem amb en Bernat de Pablo, centre registrat per fer revisions mèdiques esportives.
Fisioterapeutes.
Es segueix amb la col·laboració amb FisioCugat, que tracten actualment Sènior A i Femení amb l’objectiu d’afegir el Sènior B.
A continuació l’Esteve Clarà fa un resum dels temes de Comunicació que s’han gestionat des del Club amb els diversos voluntaris, delegats i pares i mares que aporten fotografies i vídeos.

 

De cara a la temporada vinent es pretén consolidar un equip de treball per seguir treballant en la mateixa línia, millorant els continguts i optimitzant els esforços. Mantenir la WEB actualitzada amb les dades i fotos dels jugadors i jugadores, afegir una biblioteca audiovisuals, agenda d’activitats, etc…
Un cop finalitzada l’explicació dels diferents responsables i vocals, es dóna per Aprovada la Memòria d’Activitats de la temporada 2018-2019.

Pren la paraula el Vicepresident Econòmic, el Miguel Pelayo explica les previsions de tancament del pressupost d’enguany.
A continuació es presenta i aprova el pressupost per la Temporada 2019-2020 que contempla una xifra global de 395.000€ que representa un increment de prop del 7% en ingressos i prop d’un 3% en despeses. La principal partida d’ingressos, amb prop d’un 50% del total, són les llicències i quotes dels socis mentre la de patrocini augmentarà fins a arribar a prop del 15% gràcies a la incorporació de nous patrocinadors. La despesa que més esforç concentrarà (35%) serà la d’àrea tècnica i desplaçaments que augmenta donada l’entrada a DHB del sènior femení i l’augment de les despeses de desplaçament del masculí.
Seguidament s’exposa la proposta de Quotes Socials per la temporada vinent.
Un cop finalitzada l’explicació es vota l’aprovació dels pressupostos i les noves Quotes Socials.
Segueix el President Emilio Gutiérrez amb l’explicació dels canvis a la Junta i l’estructura esportiva. , després de la renúncia de l’Esteban Pelosso per motius personals i professionals com a Vocal de l’Escola, el mateix Emilio Gutiérrez agafa la responsabilitat de l’Escola. S’anuncia la incorporació de l’Axel Serrano com a Vocal Esportiu, la Carme Baró com a Vocal Sènior Femení i el Xavier Gómez com a Vocal Veterans, quedant la Junta Directiva amb els següents components:

 

 

 

I les diferents comissions de treball queden repartides amb les següents responsabilitats: 

 

 

Per un altra banda la renovació per un any més del Lewis Williams com a Director Esportiu i Primer Entrenador del Sènior Masculí, la incorporació com a Segon Entrenador del David Mallén, després del seu pas per Sub18 i del David Suárez com a Preparador Físic, després del seu pas per les diferents categories inferiors de competició
Es voten els canvis de la Junta i l’estructura esportiva aprovant-se per unanimitat.
Pren la paraula el President Emilio Gutiérrez per explicar als assistents que la Junta està molt preocupada pels problemes de transició entre les categories de Competició i el Sènior i després de l’aparició d’una nova Categoria Sub23, obligatòria la propera temporada pels Clubs de Divisió d’Honor Espanyola, la preocupació s’agreuja. Tenint en compte que per mantenir la Categoria de Divisió d’Honor B estem obligats a mantenir en competició un equip B i un Sub18 i/o Sub16; la Junta veu amb preocupació el futur immediat i creu necessària la consolidació d’un equip Sènior A fort i amb continuïtat en el temps, la d’un equip B que participi amb regularitat en la competició sense els problemes d’efectius que ha patit els darrers anys i la necessitat de crear un equip C o Sub21 on es pugui millorar la transició dels jugadors que acaben de pujar al Sènior i per tot això, s’estan valorant diferents opcions.

Contacte Premsa: comunicacio@santcugat.com